Стара Загора, ул. Княз Борис 100, +359 882 889 222, +359 883 60 50 20, office@condorholiday.bg

Преживей пътуването, което ще запомниш

Избери своята оферта сред над 300 предложения в целия свят

Condor Holiday

Кондор Холидей ООД е сравнително нова, но бързо развиваща се фирма, в сферата на туризма.
Тодор Иванов, основател и мениджър на агенцията, е с дългогодишен опит като управител на един от най-големите туроператори в Италия. По тази причина, още със стъпването си на пазара, „Кондор Холидей“ може да претендира за лидерство/ за лидер на пазар Италия, именно заради тясното сътрудничество с едни от най-големите италиански туроператори и хотелиери.

Като екип от професионалисти в сферата на туризма, вярваме, че наземното обслужване е от изключително значение, ние знаем от какво се нуждаят клиентите ни, за да бъдат доволни. Стараем се да намираме и да работим с най-добрите екскурзоводи на мястои тези придружаващи групите.

Препоръчани оферти

Цена от 690.00 лв.
Цена от 600.00 лв.

Почивки в Тунис

Почивка в Тунис

Препоръчани оферти

Цена от 790.00 лв.

Нови оферти

Цена от 600.00 лв.

Почивки в Тунис

Почивка в Тунис

Цена от 690.00 лв.
Цена от 790.00 лв.

Някои от клиентите, които ни се довериха:

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
imgСКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

На 21.12.2020 г. “КОНДОР ХОЛИДЕЙ” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.092-0236-C01 за проект „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по схема BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектът е на обща стойност от 14 406.66 лв., от които 12 245.66 лв. европейско и 2 161.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Началната дата на проекта е 21.12.2020г., а крайната дата е 21.03.2021г. Чрез средствата от БФП дружество „КОНДОР ХОЛИДЕЙ“ ООД си осигури необходимите средства за извършване на външни услуги - реклама в интернет; поддръжка на уеб сайта на дружеството; изготвяне на рекламни клипове, които да привлекат нови клиенти и спомогнат за възстановяването на обичайния обем работа след пандемията COVID-19; счетоводно обслужване на дружеството.
Основните цели на проекта са осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.www.eufunds.bg
Проект „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” , финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Абонирайте се за нашия бюлетин

Дайте ни вашето име и e-mail за да ви изпращаме актуалните ни предложения.
Възползвайте се първи да разберете за най-добрите цени и условия за Вашето пътуване

Меню