Стара Загора, ул. Княз Борис 100, +359 882 889 222, +359 883 60 50 20, office@condorholiday.bg

Преживей пътуването, което ще запомниш

Избери своята оферта сред над 300 предложения в целия свят

Condor Holiday

Кондор Холидей ООД е сравнително нова, но бързо развиваща се фирма, в сферата на туризма.
Тодор Иванов, основател и мениджър на агенцията, е с дългогодишен опит като управител на един от най-големите туроператори в Италия. По тази причина, още със стъпването си на пазара, „Кондор Холидей“ може да претендира за лидерство/ за лидер на пазар Италия, именно заради тясното сътрудничество с едни от най-големите италиански туроператори и хотелиери.

Като екип от професионалисти в сферата на туризма, вярваме, че наземното обслужване е от изключително значение, ние знаем от какво се нуждаят клиентите ни, за да бъдат доволни. Стараем се да намираме и да работим с най-добрите екскурзоводи на мястои тези придружаващи групите.

Препоръчани оферти

Цена от 690.00 лв.
Цена от 790.00 лв.

Нови оферти

Цена от 790.00 лв.
Цена от 690.00 лв.

Някои от клиентите, които ни се довериха:

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
imgСКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

На 21.12.2020 г. “КОНДОР ХОЛИДЕЙ” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.092-0236-C01 за проект „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по схема BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектът е на обща стойност от 14 406.66 лв., от които 12 245.66 лв. европейско и 2 161.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.
Началната дата на проекта е 21.12.2020г., а крайната дата е 21.03.2021г. Чрез средствата от БФП дружество „КОНДОР ХОЛИДЕЙ“ ООД си осигури необходимите средства за извършване на външни услуги - реклама в интернет; поддръжка на уеб сайта на дружеството; изготвяне на рекламни клипове, които да привлекат нови клиенти и спомогнат за възстановяването на обичайния обем работа след пандемията COVID-19; счетоводно обслужване на дружеството.
Основните цели на проекта са осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.www.eufunds.bg
Проект „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” , финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Абонирайте се за нашия бюлетин

Дайте ни вашето име и e-mail за да ви изпращаме актуалните ни предложения.
Възползвайте се първи да разберете за най-добрите цени и условия за Вашето пътуване

Меню